Business and Leadership Coaching

Business & Leadership Coaching

Prin ședințele de Business & Leadership Coaching coach-ul acordă suport managerilor pentru a-și dezvolta abilitățile de leadership. Prin acest tip de coaching focusat și eficient managerii ajung să-și acceseze resursele interioare și să-și dezvolte un stil de conducere distinct și personal, adaptat mediului organizațional în care lucrează.

La Benchmark Profile, coach-ul este cel care:

Identifică şi analizează nevoile, motivaţia, dorinţele, abilităţile şi resursele clientului pentru a obţine o schimbare durabilă şi consistentă.
Susţine clientul în stabilirea unor obiective realizabile şi a unor metode de evaluare a progresului spre atingere acestor obiective.
Consolidează angajamentul către acţiune şi dezvoltare continuă.
Utilizează tehnici care stimulează capacitatea clientului de a identifica soluţii şi direcţii de acţiune.
Aplică strategii şi tehnici creative care includ consilierea, facilitarea, newtorking-ul.
Facilitează dezvoltarea de către client a unor competenţe noi şi contribuie la consolidarea celor existente.

Ariile de expertiză ale acestui tip de coaching:

Leadership și dezvoltare personală
Dezvoltarea capacităților decizionale.
Dezvoltarea și consolidarea abilităților manageriale
Viziunea și stabilirarea coordonatelor fundamentale.
Rezolvarea problemelor situaționale ale managerului .

Coaching Managerial Clinic

Folosim ședințele de Coaching Managerial Clinic ca o metodă psiho-comportamentală alternativă pentru leaderi,atunci când coachingul clasic nu da rezultate. În acest proces, prin metode psihologice specifice se ajunge la echilibrarea psihică și dinamică a managerilor și la reconstrucția socială și mentală a acestora.

Ariile de expertiză:

Reconstrucție de imagine și personalitate PRP Methodology ( People Reconstruction Process)* dezvoltată de CBC România
Recalibrare socială și profesională
Resegmentare socială și profesională

Rezultatele concrete pe care le obțin clienții după ședințele de coaching:

Implementarea unor mecanisme și tehnici specifice coaching-ului care permit deblocarea dintr-un „cadru de referintă” puternic sau greșit .
Gestionarea relațiilor în mediile organizaționale toxice sau dificile .
Realizarea unui mecanism de reglare și control a emoțiilor și acțiunilor impulsive și de nestăpânit.
eblocarea clienților pentru situațiile de blocaj emoțional sau cognitiv - rațional.

Pe langă coaching pentru lideri, acordăm suport clienților pentru atingerea unor obiective generale, cum ar fi:

Armonizarea relațiile personale.
Adaptarea la nou si gestionarea provocărilor.
Carieră și performanță.
Dezvoltare personală.
Calitatea vieții în general.

Coachingul nu se adresează persoanelor care au nevoie de psihoterapie, în urma unui diagnostic psihiatric.

Să ne întâlnim

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatorie)

Telefon

Subiectul

Prefer sa fiu contactat(a) prin
TelefonEmail

Mesaj