Consultanță în Resurse Umane

Consultanță în recrutarea și selecție

Afișează

Consultanță pentru integrarea noilor angajați

Afișează

Consultanță în evaluarea anagajaților

Afișează

Auditul
proceselor
de resurse umane

Afișează

Consultanță în Resurse Umane

Ne implicăm alături de clienții noștri în activitățile de optimizare a principalelor procese de Resurse Umane.

Clienţii care beneficiază de consultanţă:

Identifica şi atrag cele mai potrivite şi competente persoane prin procesele de recrutare şi selecţie.
Dezvoltă competenţele angajaţilor cu adevărat valoroşi pentru companie.
cad fluctuaţia de personal şi cresc motivaţia şi retenţia angajaţilor cu potenţial.
Corelează strategia de HR cu strategia generală a companiei şi obţin rezultate cu impact asupra performanţei businessului.